Skimmer- Máy Tách Bọt Hải Sản loại nhỏ

2.800.000

Skimmer – Máy Tách Bọt Công Nghiệp Cho Hồ Hải Sản

Sản Xuất: Tại Việt Nam

Bảo Hành 12 Tháng