Máy Lạnh Hải sản 5HP ( cho Alaska, tôm hùm)

35.000.000