Máy Lạnh Hải sản Đã Qua Sử Dụng (200 lít-3000 lít)

5.000.000